Overlijdensrisicoverzekering vergelijken

Vind de laagste premie voor je overlijdensrisicoverzekering

Wat is dat precies een overlijdensrisicoverzekering? Een overlijdensrisicoverzekering wordt ook wel kortweg een risicoverzekering genoemd en is een vorm van een levensverzekering. Er zijn verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen waarbij het eerste onderscheid de duur van de verzekering betreft. Zo is er de levenslange overlijdensrisicoverzekering en een tijdelijke vorm van de overlijdensverzekering. Een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering is de meest gekozen overlijdensrisicoverzekering. De reden waarom een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten is meestal gekoppeld aan de zorg voor nabestaanden of gekoppeld aan een lening zoals een hypotheek. Een overlijdensrisicoverzekering houdt meestal in dat bij het overlijden van de verzekerde óf een geleend bedrag niet hoeft te worden terugbetaald óf dat een uitkering ineens wordt gedaan.

Een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering die tijdelijk is wordt aangegaan voor een bepaalde duur. Meestal is dit een langere tijd: bijvoorbeeld voor 30 jaar. Komt de verzekerde persoon binnen deze periode te overlijden dan keert de verzekeraar een bepaald bedrag uit. Er wordt doorgaans over de gehele periode premie betaald en de hoogte van de premie is over de hele periode gelijk. Ondanks het feit dat de kans op een overlijden naarmate men ouder wordt uiteraard toeneemt. De hoogte van de premie is hierop afgestemd. Een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering is meestal gekoppeld aan bijvoorbeeld een hypothecaire lening of andere lening ter zekerheid. Meestal wordt gekozen voor een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering als men een huis koopt om zeker te stellen dat de hypotheek ook kan worden betaald. Soms is een risicoverzekering ook nodig omdat de waarde van het onderpand (meestal een huis) te laag is. Het kan ook gaan om leningen zonder specifiek onderpand.

Een levenslange overlijdensrisicoverzekering

Een levenslange overlijdensrisicoverzekering wordt meestal afgesloten om de nabestaanden in staat te stellen de erfbelasting te kunnen voldoen. In feite valt ook de uitvaartverzekering onder de overlijdensrisicoverzekeringen. De premie voor een levenslange overlijdensrisicoverzekering is meestal hoger dan voor een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering. Dit komt omdat bij een levenslange risicoverzekering er altijd tot uitkering wordt overgegaan. Bij een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering is dit uiteraard vaak niet het geval is.

Waar kan een overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten

Een overlijdensrisicoverzekering kan bij heel veel verschillende verzekeraars worden afgesloten. Uiteraard kan dit bij de grotere verzekeraars zoals FBTO en Aegon maar ook bij de meeste banken en bij veel kleinere verzekeringskantoren. De premie die voor de overlijdensrisicoverzekering moet worden betaald hangt mede af van de leeftijd waarop men instapt. Voordat een verzekeraar een verzekeringnemer zal accepteren wordt gevraagd naar de gezondheidstoestand van de kandidaat verzekerde. Mensen die een hogere kans hebben te overlijden zullen niet altijd zonder meer worden geaccepteerd. Het kan dan gaan om chronische ziektes of lichamelijke problemen. De wet op de medische keuringen staat deze een vorm van acceptatie toe. Gaat het om lagere verzekerde bedragen dan kan meestal worden volstaan met een gezondheidsverklaring. In de gezondheidsverklaring moet de verzekeraar vragen beantwoorden over zijn of haar gezondheidstoestand. Het komt ook regelmatig voor dat de verzekeringnemer de verzekeraar moet toestaan informatie op te vragen bij zijn of haar huisarts. Bij grotere verzekerde bedragen kan een keuring door een internist worden verlangd.

Voorbeeld overlijdensrisicoverzekering

Op de website van FBTO kun je precies zien hoe het in zijn werk gaat om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. De eerste keuze betreft de te verzekeren persoon. Je kunt kiezen voor een overlijdensrisicoverzekering voor jezelf maar ook een verzekering afsluiten op het leven van iemand anders. Meestal gaat het dan om een overlijdensrisicoverzekering die je wilt afsluiten op het leven van je partner. Komt je partner te overlijden dan krijg jij een bepaald bedrag waarmee je vervolgens jullie huis kan afbetalen of de kinderopvang en of studie van je kinderen kunt betalen. Sluit je de verzekering af op het leven van jezelf dan kunnen jouw nabestaanden van de eenmalige uitkering profiteren. Bij FBTO is het mogelijk tot de leeftijd van 67 jaar een overlijdens risicoverzekering af te sluiten. Het is belangrijk om een levensverzekering tijdig aan te vragen omdat met het onderzoek naar de medische gegevens enige tijd gemoeid is. Is de persoon die men wil verzekeren in de tussentijd 68 jaar geworden dan gaat de risico verzekering niet door.

Op de website Beste Deal kan je alle verzekeraars met elkaar vergelijken. Je vindt er ook de verzekeraars die een overlijdensrisicoverzekering aanbieden. Je kunt dus eenvoudig verschillende verzekeraars met elkaar vergelijken en zo de voor jou beste deal vinden.

Andere risicoverzekeringen

Het is ook mogelijk om andere overlijdensrisico verzekeringen af te sluiten. Denk aan de inzittendenverzekering autoverzekering. Ook hier gaat het om een levensverzekering maar deze komt alleen tot uitkering na een specifieke gebeurtenis. Als je een inzittenden auto verzekering afsluit, dan krijg je een eenmalige uitkering als je komt te overlijden als gevolg van een auto-ongeluk. Een zelfde soort verzekering kan worden afgesloten voor passagiers en voor motorrijders en hun passagier. Uiteraard zijn er nog andere vormen van levensverzekeringen, bijvoorbeeld gerelateerd aan gevaarlijke beroepen.

Over Beste Deal

0318 Media BV
Visserstraat 26, 6717ZJ Ede

Telefoon: 0318-240365
Email: info@bestedeal.nl
KvK: 67291910

 
Altijd de beste deal?Wil je altijd op de hoogte blijven van de beste tips en deals?Volg ons via social media