Woonlastenverzekering vergelijken

Vind de laagste premie voor je woonlastenverzekering

Een woonlastenverzekering is een speciale verzekering die je kunt afsluiten om te voorkomen dat je door tegenslag je woonlasten niet meer kunt betalen. Het gevolg van het niet kunnen betalen van je woonlasten kan zijn dat je je huis moet verkopen omdat je je hypotheek niet meer kunt betalen. In het ergste geval kan dit betekenen dat de hypotheekverstrekker je dwingt om je huis te verkopen. Dit kan er toe leiden dat je huis tegen een lagere prijs moet worden verkocht dan je in gedachten had. Je kunt daardoor zelfs met een hypotheekschuld blijven zitten. Een woonlastenverzekering is dan ook speciaal voor mensen met een eigen woning. Een woonlastenverzekering kan ook worden gezien als een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een verzekering tegen werkloosheid. Een woonlastenverzekering is niet altijd nodig, ook al wordt deze regelmatig aangeboden bij het afsluiten van een hypotheek. Het is daarom belangrijk goed na te gaan of jij in jouw geval wel een woonlastenverzekering nodig hebt. In veel gevallen zijn allerlei risico's voor wat betreft je inkomen als gevolg van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid al afgedekt via een andere verzekering of via de werkgever.

Heb je een woonlastenverzekering nodig?

Om na te gaan of je een woonlastenverzekering nodig hebt moet je weten wat je officiële positie is als je onverhoopt arbeidsongeschikt wordt. Volgens de wet hebben werknemers in loondienst recht op inkomen als ze arbeidsongeschikt zijn. Het gaat dan in de meeste gevallen niet om een hoge uitkering maar veel werkgevers hebben voor hun personeel een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Ga daarom na of dit in jouw geval ook zo is.

Dan is het ook zinvol om een inschatting van je risico op arbeidsongeschiktheid te maken. Loop je risico op je werk? Ben je vaak op pad? Hoe zwaar is jouw werk in fysieke zin? Leid je een avontuurlijk leven of zijn er bepaalde genetische afwijkingen in je familie? Natuurlijk kan iedereen een ongeluk krijgen en kun je nooit weten of dat jou zal overkomen, maar je kunt wel nagaan of jij misschien extra risico’s loopt om arbeidsongeschikt te worden. Het is ook zinvol om daarbij te bedenken dat je niet snel voor 100% arbeidsongeschikt zult raken. Meestal raken mensen gedeeltelijk arbeidsongeschikt of alleen arbeidsongeschikt voor hun huidige werk. Misschien kan je herplaatst worden of kan je een ander beroep gaan uitoefenen. In dergelijke gevallen keert de woonlastenverzekering vaak niet uit.

Ook is het verstandig na te gaan hoe je algehele financiële positie is. Misschien heb je spaargeld of kun je terugvallen op een partner of op familie. Hoe hoog is jouw hypotheek en hoe snel heb je hem afbetaald? Misschien is een teruggang in inkomen op termijn niet zo bezwaarlijk als je nu denkt.

Meer over de woonlastenverzekering zelf

Het beste is te kiezen voor een woonlastenverzekering die 100% uitkeert bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dit omdat juist bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid de problemen het grootst zijn. Verder is het van belang of de verzekering niet alleen is beperkt tot objectief medische aantoonbare aandoeningen. Indien dat wel het geval is, dan zijn er nogal eens redenen om niet tot uitkering te komen of maar ten dele.

Verder is nog van belang dat de looptijd en maximale duur van de verzekering moet overeenkomen met de periode waarin je financiële aanvulling nodig hebt. Doorgaans is dit tot je pensioen of tot aan het einde van de looptijd van je hypotheek. Let ook op de criteria voor arbeidsongeschiktheid. Geldt de arbeidsongeschiktheid alleen voor het eigen beroep of vervalt de aanspraak op een uitkering als ook passende arbeid mogelijk is.

Bij het afsluiten van een woonlastenverzekering moet men vaak kiezen tussen een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid eigen beroep, passende arbeid, of gangbare arbeid. De minst goede verzekering is een woonlastenverzekering "gangbare arbeid". In dat geval is het bijvoorbeeld mogelijk dat wordt geoordeeld dat een hoogopgeleide die een herseninfarct krijgt, best nog simpel werk kan uitvoeren. Er is dan geen sprake van arbeidsongeschiktheid en de woonlastenverzekering komt in dat geval niet tot uitkering. Uiteraard is deze vorm van een woonlastenverzekering wel de goedkoopste.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering of woonlastenverzekering

Vaak is het verstandig er te kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering omdat deze een hoger bedrag uitkeert dan de woonlastenverzekering. De woonlastenverzekering heeft alleen betrekking op de woonlasten en je kunt dan ook alleen je woonlasten verzekeren zoals de hypotheek en soms zaken als uitgaven voor energie. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering keert gewoon een bedrag uit dat je naar eigen inzicht kunt besteden. Nadeel is dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering duurder is dan een woonlastenverzekering.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je bij de meeste grotere verzekeringsbedrijven afsluiten. Als je overweegt een woonlastenverzekering af te sluiten dan kun je het beste het advies vragen van een expert. Ga niet over een nacht ijs want in veel gevallen is een woonlastenverzekering niet nodig en kun je beter kiezen voor een alternatief zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een werkloosheidsverzekering voor ondernemers. Op de website Beste Deal kan je alle verzekeraars met elkaar vergelijken. Doe daar je voordeel mee.

Over Beste Deal

0318 Media BV
Visserstraat 26, 6717ZJ Ede

Telefoon: 0318-240365
Email: info@bestedeal.nl
KvK: 67291910

 
Altijd de beste deal?Wil je altijd op de hoogte blijven van de beste tips en deals?Volg ons via social media